Tengri Ultra 35 km

Carina, Arne och Lars-Eric på startlinjen på Tengri Ultra 35 km. En lopp på den Kazakiska stäppen i en fantastik fin miljö. Carina på bronsplats, Arne på silver.

Efter en flack start blev loppet bitvis väldigt kuperat, varefter det i mycket följde bäckraviner. Efter drygt halva loppet blev det flackt och bitvis sandigt. Man behövde tömma skorna från fin sand, då de blivit ett par nummer mindre av denna. De sista 15 följde floden tillbaka till mål. Samma flod bjöd efter loppet på en skön svalka. Mats uppskattade temperaturen till ca 8 grader, men han är ju också alltid optimist. Att Arne och Carina blev tvåa respektive trea i sina åldersgrupper befäste ju vad vi redan visste, att vi svenskar starka löpare. Kazakisk choklad, kakor, en fantastisk naturbok och en kalender med naturbilder var priset. Så fantastiskt kan det vara!

Bilder från 35 km i Kazakstan!