Stockholm Marathon

Årets upplaga, den 41:a i ordningen, och den 23 för egen del bjud på behagligt löpväder med ca 15 grader och lite regn emellanåt. I år blev det 5 timmars farthållning, det 6:te farthållaruppdraget. Men lika jobbigt det. Springa lite långsammare än normal tar på låren. AR efteråt nere på stan!

(Klicka på en bild, navigera med pilarna i höger/vänsterkant)